Ritums

Sidnejas Latviešu biedrības informācijas biļetens. Iznāk 11 reizes gadā. Jaunākās ziņas par to kas notiks, un ir noticis, Sidnejas latviešu sabiedrībā. Gada abonements $70AUD, ar piesūtīšanu e-pastā vai pa pastu (pa pastu tikai Austrālijā). Abonēt: ritums@slb.org.au.