Svētdien, 16. jūnijā, plkst. 14.00

14. jūnija komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Sidnejas Latviešu namā

Sarīkojumā runu teiks Latvijas žurnālists un politikas komentātors

Pauls Raudseps

“Krievu imperialisms, ukrainas karš un 14. jūnijs”

Muzikālajā daļā ar priekšnesumiem piedalīsies

Sidnejas Latviešu vīru koris, jauktais koris “Skanda”,

Sidnejas Igauņu koris un igauņu ansamblis

Pēc sarīkojuma visi klātesošie aicināti pakavēties pie uzkodām un atspirdzinājumiem.