Svētku kūku konkurss

  • by

Valsts svētku kūku konkurss

Lai atzīmētu Latvijas 105. dzimšanas dienu aicinām piedalīties labākās un gardākās svētku kūkas konkursā. 

Kūkas tiks izstādītas un vērtētas 18. novembrī – un pasniegtas svētku viesiem pēc svinīgā akta.

Konkursa noteikumi un balvas.

  • Konkursā var piedalīties  ikviens ar pašceptu un veidotu kūku. 
  • Kūkas lielums nav ierobežots, bet to jāvar sadalīt vismaz 20 gabaliņos.
  • Autora vārds pie kūkas netiek rakstīts, bet autors tai dod latvisku nosaukumu.

Svarīgie datumi

  • Dalībniekiem jāpiesakās pa e-pastu (admin@slb.org.au), vai telefoniski (0419 220 728) līdz 15. novembrim, uzdodot savu vārdu un telefona numuru.
  • Kūka jānogādā Sidnejas Latviešu nama kafejnīcā Vecrīga, 18. novembrī, starp pulksten 12.00 un 13.30. Kūkai jāpievieno kūkas nosaukums. Uz atsevišķas lapiņas jāiesniedz: Kūkas nosaukums un autora vārds.

Izvērtēšana

  • Pirms svētku akta dalībniekiem būs iespēja balsot par visskaistāko kūku.
  • Pēc akta, īpaša žūrijas komisija izvērtēs kūkas garšas ziņā.
  • Žūrijas viedoklis sastādīs 50% no kopvērtējuma, otri 50% būs publikas balsojums.

Apbalvošana

  • Balva vislabākajam kūkas autoram, vērtīga pavārgrāmata no veikla Rīga (vai līdzvērtīgs pirkums), tiks pasniegta tiklīdz punkti būs saskaitīti.

Svētku viesus “apbalvos” ar konkursa kūku gabaliņiem