JAUNDIENVIDVELSAS (NSW) SPORTA APVIENĪBA / NSW SPORTS ASSOCIATION

Jaundienvidvelsas Novuss Meistarsacīkstes 2011.g. jūlijā
NSW Novuss Championships, July 2011


No kreisās/from left: Roberts Kārkliņš, Inese Drēziņa, JDV priekšnieks Richards Puisēns.
Skat lielāk/Enlarge>>


No kreisās/from left: Gundega Zariņa, Anita Misiņa, Selga Pešudova. Skat lielāk/Enlarge>>


No kreisās/from left: Roberts Karkliņš, Edvīns Kaufmanis, Dimis Pešudovs. Skat lielāk/Enlarge>>

No kreisās/from left: Roms Senkēvičs, Jānis Veiss,
Guntis Kaufmanis, Edvins Kaukmanis, Roberts Kārkliņš, Ivars Mirovics. Skat lielāk/Enlarge>>

Apbalvoti JDV speletāji no kreisās/NSW prize winners from left: Roms Senkēvičs, Jānis Veiss, Gundega Zariņa, Dimis Pešudovs, Selga Pešudova, Guntis Kaufmanis, Sidnejas Novuss Kopas priekšnieks Richards Puisēns, Edvīns Kaufmanis.
Skat lielāk/Enlarge>>

No kreisās/from left: brāļi Kaufmaņi Guntis un Edvīns un pāris Pešudovi Selga un Dimis.
Skat lielāk/Enlarge>>