Austrālijas Latviešu mākslas izstāde - Australian Latvian artists

Sidnejas Latviešu namā - 2020. gadā, no 18. novembra līdz 31. decembrim
Sydney latvian House - 18 November 2020 until 31 December

Juris Ceriņš: Strauts, Fowlers Gap, NSW - Creek Bed, Fowlers Gap