Sidnejas Latviešu biedrības 60 gadu jubilejas pusdienas, 2012. gada 25. martā

Sydney Latvian Society 60th anniversary lunch, 25 March 2012

Linda Ozere un Jānis Čečiņš skata Sidnejas Latviešu nama pirsākuma fotogrāfijas
Linda Ozere un Jānis Čečiņš skata Sidnejas Latviešu nama pirsākuma fotogrāfijas
Return to main Photo Gallery page