Sidnejas Latviešu biedrības 60 gadu jubilejas pusdienas, 2012. gada 25. martā

Sydney Latvian Society 60th anniversary lunch, 25 March 2012

Daļa no foto izstādes
Daļa no foto izstādes
Return to main Photo Gallery page