Sidnejas Latviešu biedrības 60 gadu jubilejas pusdienas, 2012. gada 25. martā

Sydney Latvian Society 60th anniversary lunch, 25 March 2012

Ivars Štubis, Ella Mačēna un Daina Kaina
Ivars Štubis, Ella Mačēna un Daina Kaina
Return to main Photo Gallery page