Sidnejas Latviešu biedrības 60 gadu jubilejas pusdienas, 2012. gada 25. martā

Sydney Latvian Society 60th anniversary lunch, 25 March 2012

60 sveces Sidnejas Latviešu biedrībai
60 sveces Sidnejas Latviešu biedrībai
Return to main Photo Gallery page