Ir pienācis tas laiks...

SIDNEJAS LATVIEŠU NAMA SAKOPŠANAS TALKA

Piektdien 29. un sestdien, 30. jūlijā sākot no plkst. 9.00
Sidnejas Latviešu namā


Tas , ka kopīgiem speķiem darbs vieglāk sokas, un ātrāk tiek uz priekšu, jau zināms sen. Tā senās ciltis medīja un apstrādāja laukus, tā cēla mājas un citas ēkas kopīgām vajadzībām. Kad izveidojās bagātnieki tie varēja atļauties atalgot amatniekus un strādniekus, bet tautas vairums lielajos un nozīmīgajos darbos vienmēr viens otram, kā arī kopīgam labumam, ir izpalīdzējuši ar talkām.

Latvijā izsenis bijušas būvēšanas, pļaušanas, kulšanas, celšanas, un dažādas citas talkas. Kopš 2008.g. visā Latvijā, tūkstošiem cilvēku, katru gadu, simtiem vietās, piedalās Lielā talkā lai sakoptu un satīrītu Latviju. Šogad piedalījās rekordliels skaits – 190.000 talcinieku!

Arī šeit Austrālijā, viens no lielākajiem masveida līdzdalības pasākumiem, ir ik gadu rīkotā Clean up Australia Day. Un ļaudis labprāt piedalās, jo kopīgā darba rezultāts ir viegli un ātri sasniedzams un tūlīt redzams.

Kad nopirkām, un vēlāk cēlām un pārbūvējām, Latviešu namu, tad, protams, daudzas lietas bija jādod darīt meistariem, bet daudzas lietas mēs varējām darīt pāši. Un darījām arī! Tautieši nesa un cēla, un mūrēja, un būvēja, un krāsoja, un tīrīja, un iekārtoja, un… Jo visiem bija skaidrs, ka arī labums būs visiem!

Pirms dažiem gadiem atjaunojām fojē - Balto zāli. To darīja meistari. Mums ir vairākas vietas un lietas kuras mums nākamajos gados arī vajadzētu atjaunot, salabot vai pārveidot tā lai nams atkal pilnībā varētu kalpot mūsu sabiedrības vajadzībām. Lai būtu prieks tajā ienākt un lepnums ievest ciemiņus!

Bet pirms varam ķerties pie būvdarbiem vispirms nams būtu jāsakārto. Ir daudz kas tāds ko varam padarīt kopīgiem spēkiem. Pa tiem gadiem daudz kas ir sakrājies, daudz kas ir novecojis, daudz kas ir pamests un aizmirsts. Vairākas organizācijas kas agrāk namu lietoja vairs nepastāv, bet viņu mantas vēl namā glabājas. Novembrī Sidnejā viesosies archivāres no Latvijas Nacionālā archīva, kas mums palīdzēs mūsu vēsturiskās lietas dokumentēt un pareizi uzglabāt. Bet ne viss kas ir namā ir archīva vērts!

Aicinu visus Sidnejas un apkārtnes tautiešus kam rūp Sidnejas Latviešu nams un tā izskats, sākot no pulksten 9., piektdien 29. un/vai sestdien, 30. jūlijā piedalīties NAMA SAKOPŠANAS TALKĀ.

Aicinu vīrus, aicinu sievas, aicinu jaunus un aicinu gados nobriedušus! Darbi in daudzi un dažādi – piemēroti katra spējām! Aicinu uz vienu vai abām dienām, vai tikai uz dažām stundām. Jūsu alga – labsajūta un gardas pusdienas!

Lai talku varētu labāk izplānot, lūdzu talciniekus pieteikties zvanot: Jānim Čečiņam – 0419 220 728, Jānim Graudam – 0417 225 535, Inārai Krūmiņai – 0425 392 988 vai Andrim Galviņam – 0408 975 154.

Jānis Čečiņš