Latvijas Nacionālā teātra aktieris Egīls Melbārdis

Sidnejas aktieri: stāv Klāra Brūvere, Ilona Brūvere, Edgars Greste, Andris Kariks, Kārla Tuktēna; sēž Ojārs Greste, Selga Tuktēna, Ilze (Bonija) Viļuma. Skat lielāku>>

Melburnas aktieri Pēteris Saulītis, Edgars Vēgners, Gvido Zundurs, Ieva Kaina, Judīte, Šmite, Inta Geberta. Skat lielāku>>

Sidnejas aktieri: Ojārs Greste, Andris Kariks, Ilona Brūvere, Edgars Greste. Skat lielāku>>

Simts gadu simts minūtēs...
Ar akadēmisko ceturksni!

Sestdien, 2018. gada 27. oktobrī, plkst. 19.00
Svētdien, 2018. gada 28. oktobrī, plkst. 14.00

Sidnejas Latviešu namā

Sidnejas Latviešu Teātris (SLT) lēma, ka uz Latvijas simtgadi ir nepieciešama luga, kas ļauj atskatīties uz to, kas noticis šajā laika posmā – kādreiz ar smaidu uz lūpām un citreiz ar asaru mirdzumu acīs. Tika nolemts, ka tā būs luga, kas savij kopā kulturālos cēloņus, ar vēsturiskiem notikumiem, kas mūs noveda līdz republikas dibināšanai. Tā kā mēs esam viena tauta, piegriezīsim vērību ārzemju latviešu piedzīvojumiem, ne tikai tiem no Latvijas.

Turpinot vienas tautas ideju, izrādē ir iesaistīti vairāku paaudžu aktieri no Latvijas, Sidnejas un Melburnas. Uz skatuves varēs sastapt Blaumaņa mazos velniņus (Klāra Brūvere un Bonija Viļuma) un Latvijas garus (Egils Melbārdis, Latvijas Nacionālais teātris, Paula Buligo). Tie mūs iepazīstinās ar latviešu jauniešiem no trīs vēsturiskiem posmiem: Ulmaņlaiku, padomju laiku un tagadējo (Kārla Tuktena, Inta Gerberta, Gvido Zundurs) un ar padomju laiku vēlēšanām (Edgars Greste, Andris Kariks). Kulturālos cēloņus izpētīsim caur tikšanos ar koŗa skolotāju un dziesmu svētku koristiem (Ojars Greste, Selga Tuktena, Ieva Kaina, Annette Pearce, Steve Hatzis); ar teātra darbību Latvijā un Austrālijā (Ieva Kaina, Pēteris Saulītis) un, baudot šīm dienām piemērotos, Sprīdīti un tautas dejas. Tad vēl raiti pāri skatuvei soļos Barona Tēvs (Jānis Grauds) un mūsu Milda. Bet tas nebūt vēl nav viss – būs vēl skices un pārsteigumi, un visu papildinās mūzika un dziesmas. Skatuvi apgaismos Jānis Kārkliņš un par skatuves izskatu rūpēsies dekoratore Tija Lodiņa.

Sidnejas un Melburnas aktieri jau ir kaut cik pazīstami, tātad iepazīsimies tuvāk ar Paulu un Egīlu. Paula ir 9 gadus veca skolniece no Rīgas un ir skatuves gaitu sākumā. Egils ir apbalvots un pazīstams aktieris Latvijā, kas ir piedalījies vairāk nekā 100 teātŗa un kino projektos. Viņš ir Nacionālā teātŗa aktieris kopš 2000. gada. No televīzijas izrādēm jūs varbūt viņu atceraties Likteņa līdumniekos, Neprāta Cenā, Ēnu spēlēs vai Ugunsgrēkā – kur viņš vairākus gadus kalpoja kā viesmīlis.

Jaunajā lugā jūs redzēsiet kopā savītus darbus no Latvijas klasikas autoriem: Knuta Skujenieka, Ineses Zanderes, Imanta Ziedoņa, Ojāra Vācieša, ar darbiem no pazīstamiem skiču autoriem, tādiem kā Anita Apele, Uldis Siliņš, Erna Lēmane, Pēteris Saulītis un Ilona Brūvere. Tad klāt vēl nāk jaunie autori: Klāra Brūvere un teātŗa studijas skolēni no Annas Ziedares Vasaras Vidusskolas.

Režija ir mana, bet nevar jau neko izvest cauri, ja nav palīgi Melburnā un Rīgā. Liels paldies Judītei Šmitei un Mārcim Birstem – mūsu drošsirdīgajam filmu operatoram no Rīgas.

Ilona Brūvere


Izrādē piedalās aktieri no Rīgas, Melburnas un Sidnejas:

Rīga: Egils Melbārdis, Paula Buligo

Melburna: Inta Geberta, Ieva Kaina, Pēteris Saulītis,
Judīte Šmita, Gvido Zundurs

Sidneja: Klāra Brūvere, Edgars Greste, Ojars Greste,
Steve Hatzis, Andris Kariks, Annette Pearce, Kārla Tuktena,
Selga Tuktena, Bonija Viļuma

Tad vēl:
Mūzika: Edgars Vegners (Wegner), Sandra Draguna, Andris Kariks, Valts Pūce, Raimonds Sokolovskis
Dekorācijas: Tija Lodiņa
Apgaismošanu: Jānis Kārkliņš, Gints Kārkliņš
Video ieraksti: Marcis Birste
Režija: Ilona Brūvere