Šī gada Valsts svētku
runas teicējs būs,
no Latvijas, mācītājs
Juris Cālītis


Juris Cālītis dzimis 1939. gadā un teologa izglītību ieguvis ASV (Merilendas un Hārvardas universitātēs) un Latvijas Universitātē – teoloģijas doktora gradu. Paralēli akadēmiskajai teoloģiskajai pētniecībai ir mācītājs Rīgas Reformātu-Brāļu draudzē, priesteris Sv. Pestītāja (anglikāņu) draudzē Rīgā, kā arī Zvannieku mājas bērnu un ģimeņu aprūpes centra dibinātājs un vadītājs.

J. Cālīša akadēmiskie pētījumi saistās ar sistemātisko teoloģiju un LU Teoloģijas fakultātē viņš lasa kursus par sistemātisko teoloģiju, teoloģijas antropoloģiju, teoloģijas problēmjautājumiem u.tml. Arī viņa pētniecības rezultātu publikācijas saistās ar sistemātisko teoloģiju, Bībeles interpretāciju un sabiedrības un teoloģijas dialogu. Tāpat nenovērtējamu darbu J. Cālītis ieguldījis teoloģijas popularizēš anā, koordinējot jauno Bībeles tulkojumu (2012), rediģē jot īru rakstnieka un teologa K. S. Lūisa darbu „Skrūvšņ ores vēstules” (1998) un „Vienkārši kristietība” (2006), piedalīdamies publiskās diskusijās un masu medijos sniegdams eksperta vertējumu dažādiem aktuāliem notikumiem Latvijas sabiedrībā.

J Cālītis ir saņēmis vairākus apbalvojumus. Galvenie no tiem – Eiropas Savienības (Latvijā) Gada Cilvēks, 2016; Latvijas Universitātes Gada balva, 2014; "Gada cilvēks" Cēsu novads, 2012; Apbalvojums – Latvijas Lepnums, 2006; Latvijas Triju Zvaigžnu ordenis, 1996; Latvijas Universitātes Teoloģijas doktors, honoris causa, 1991; Vudro Vilsona skolārs (Woodrow Wilson Fellow); Phi Beta Kappa skolārs.

Viņa Svētku runa – Latvijas simtgadē latvietis pasaulē sola Valsts svētku apmeklētājiem vienreizēju iespēju noklausīties ļoti apdāvināta teologa uzskatus.

Jānis Grauds