This page is in Latvian To see pages in English click here

SĀKUMS
PAR MUMS
RITUMS
JAUNUMI
SARĪKOJUMI
LATVIEŠU SKOLA
DĀMU KOPA
GRĀMATNĪCA
KORI
TEĀTRIS
TAUTAS DEJU KOPA
SPORTS
VECO ĻAUŽU APRŪPE
FOTO GALERIJA
SIDNEJAS LATVIEŠI
NODERĪGAS SAITES
KONTAKTI
ENGLISH
 
Sertificēta Austrālijas
vīzu speciāliste
Solvita Adamoviča
palīdz sagatavot dokumentāciju 
vīzām uz Austrāliju

Tel: 0416 359 950 
Email: info@
seloniamigration.com.au

Selonia website

 

SARĪKOJUMI SIDNEJĀ

Sarīkojumi Latviešu namā

2019 jūnijā

Ceturtdien, 6., 20., un 27. jūnijā plkst. 12.00 
Ceturtdienas pusdienas
SLB dāmas un palīgi pasniedz garšīgas pusdienas par ļoti pievilcīgu cenu tiem kas ierodās ceturtdienās pirms 12:00 lai satiktos, parunātos un paēstu. Vēlams pieteikties līdz otrdienai zvanot uz Latviešu nama biroju tālr. 9744 8500.
Lūdzu ievērojiet: Nedeļā, kad notiek senioru saiets, nebūs ceturdienas pusdienas.

Svētdien, 2. jūnijā plkst. 14.00
Kabarē de Rīga
Sidnejas Latviešu teātra izrādes, Mārtiņa Siliņa zālē. Galdi rezervējami SLB veikalā, tel. 02 9744 8500. Lasi vēl>>

Trešdien, 5. jūnijā plkst. 13.00
Zolīte
Vai gribētos kādreiz uzspēlēt šo, latviešiem tik iemīļoto kāršu spēli? Vienam grūti, vajag vismaz vēl divus! Mēs palīdzēsim visiem kas vēlās spēlēt tikties, Latviešu namā, katrā mēneša pirmā trešdienā plkst. 13.00

Piektdien, 14. jūnijā plkst. 11.00
Senioru saiets
Lūdzu ievērojiet: sākums pārlikts uz plkst. 11.00.

Pusdienas kafejnīcā, draudzīgas pārrunas, filmas. Informāciju par programmu var lasīt jūnija Ritumā, 4. lpp.

Svētdien, 16. jūnijā plkst. 14.00
Aizvesto piemiņas akts
Viesu runu teiks igauņu pārstāvis Lembit Suur. Koncerta daļā
Wojciech Wisniekski
, klavieres, Lietuviešu ansamblis "Atspindys", Igauņu jauktais koris "Kooskõlas", Latviešu jauktais koris.

Sestdien, 22. jūnijā plkst. 12.00
Jāņu sarīkojums
Varēs nopirkt pusdienas, karstvīnu, Latvijas alu; dziedāt un izdancoties! Varēs arī nopirkt ziedu vainagus par $10 - jāpasūta iepriekš no klara.bruversi@live.com.

 

2019 jūlijā

Ceturtdien, 4., 18., un 25. jūlijā plkst. 12.00 
Ceturtdienas pusdienas
SLB dāmas un palīgi pasniedz garšīgas pusdienas par ļoti pievilcīgu cenu tiem kas ierodās ceturtdienās pirms 12:00 lai satiktos, parunātos un paēstu. Vēlams pieteikties līdz otrdienai zvanot uz Latviešu nama biroju tālr. 9744 8500.
Lūdzu ievērojiet: Nedeļā, kad notiek senioru saiets, nebūs ceturdienas pusdienas.

Trešdien, 3. jūlijā plkst. 13.00
Zolīte
Vai gribētos kādreiz uzspēlēt šo, latviešiem tik iemīļoto kāršu spēli? Vienam grūti, vajag vismaz vēl divus! Mēs palīdzēsim visiem kas vēlās spēlēt tikties, Latviešu namā, katrā mēneša pirmā trešdienā plkst. 13.00

Piektdien, 12. jūlijā plkst. 11.00
Senioru saiets
Lūdzu ievērojiet: sākums pārlikts uz plkst. 11.00.

Pusdienas kafejnīcā, draudzīgas pārrunas, filmas. Informāciju par programmu var lasīt.

Piektdien, 19. jūlijā plkst. 19.00
Rīgas Doma meiteņu koris TIARA koncerts
Rīgas Doma meiteņu koris TIARA ir viens no spilgtākajiem un aktīvākajiem Latvijas koncertdzīves dalībniekiem. Kori vada diriģente Aira Birziņa. Informāciju par kori var lasīt jūnija Ritumā, 7. lpp.
TIARA
būs Australija lai piedalitos GONDWANA Pasalues Koru Festivālā Sidnejā 15-21 jūlijā 2019.
Sarīkojumi citās vietās:

Daugavas Vanagi
49 Stanley St, Bankstown NSW 2200
tel: (02) 9790 1140
e-pasts: sidneja.DV@gmail.com


Katru PIEKTDIENU no plkst. 12:30 līdz 16:30
Novus spēles
Gaidam jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Richards Puisēns, tālr. (02) 9481 8658.

Latviešu valodas (un līdztekus arī angļu valodas) klases
Interesētiem lūdzu sazināties ar DV biroju 02 9790 1140 vai Gundegu Zariņu 02 9520 8200, lai varētu vienoties par dienu un laiku.

 

2019. gadā

Sestdien, 1. jūnijā plkst. 12.00
Pusdienas un draudzības pēcpusdiena

Sestdien, 6. jūlijā plkst. 12.00
Pusdienas un draudzības pēcpusdiena


Sidnejas Ev.Lut.
Latviešu draudze


Svētā Jāņa baznīcā, 30 Bridge Rd, Homebush NSW.
Draudzes mācītājs: Colvin MacPherson
tālr. 0412 024 476
Draudzes biroja tālr. (02) 9746 1934.

Skat dievkalpojumu sarakstu un draudzes ziņas: www.sydneylatvianchurch.org.au

Latviešu Ev.Lut.
Vienības draudze


Morwick St. un The Boulevarde, Strathfield.
Draudzes mācītājs: Raimonds Sokolovskis

2019. GADĀ JŪNIJĀ

Svētdien, 2. jūnijā plkst. 09.30
Debesbraukšanas dienas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 9. jūnijā plkst. 9.30  
Svētā Gara svētku dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 16. jūnijā plkst. 9.30  
Aizvesto Piemiņas un Trīsvienības svētku dievkalpojums.

Svētdien, 23. jūnijā plkst. 9.30  
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 30. jūnijā plkst. 9.30  
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

2019. GADĀ JŪLIJĀ

Svētdien, 7. jūlijā plkst. 09.30
Dievkalpojums 4. svētdienā pēc Vasarsvētkiem.

Svētdien, 14. jūlijā plkst. 9.30  
Dievkalpojums 5. svētdienā pēc Vasarsvētkiem. Bībeles stunda.

Svētdien, 21. jūlijā plkst. 9.30  
Dievkalpojums 6. svētdienā pēc Vasarsvētkiem.

Svētdien, 28. jūlijā plkst. 9.30  
Dievkalpojums 7. svētdienā pēc Vasarsvētkiem.

 

 

Dievkalpojumus vada mācītājs Raimonds Sokolovskis.

Jāņi Sidnejas Latviešu namā, 2014. gada jūnijā. No kreisāš puses, Māra Karm, Anita Štubis, Baiba Harrington, Kristīne Kugrēna. Skat lielāku


Jāņi Sidnejas Latviešu namā, 2014. gada jūnijā. No kreisās puses, Pēteris Kļaviņš, Jancis, Kalvis Duckmanton, Reinis Grauds, Jānis Grauds. Skat lielāku


Latvijas makslinieces čelliste Margarita Balanas un pianiste Ilze Dzērve, Sidnejas Latviešu namā, 2014. gada 13. aprīlī.


Klubs Kaladū, 2010. g. 4.sept.: Kaija Upeniece, Andris Kariks, Andrejs Mačēns, John Mason, Viktorija Mačēna.
Skat lielāku.


Mākslinieks Uldis Āboliņš, kurš aizgāja aizsaulē 2010. gada jūlijā, savā personālizstādē 2007. gada decembrī.


Sidnejas Muzikanti, 2010. gada Jāņu sarīkojumā: Ojārs Greste, Viktorija Mačēna, Kaija Upeniece, Maija Upeniece, Andrejs Mačēns.

Skataties 2010. gada SLB Jānu sarīkojuma filmu YouTube


Komponists Pēteris Vasks, filmu režisore Dzintra Geka un Edgars Greste, Vaska un Gekas referātu pēcpusdienā, 2009. gada oktobrī.

© Copyright Sydney Latvian Society