This page is in Latvian To see pages in English click here

SĀKUMS
PAR MUMS
RITUMS
JAUNUMI
SARĪKOJUMI
LATVIEŠU SKOLA
DĀMU KOPA
GRĀMATNĪCA
KORI
TEĀTRIS
TAUTAS DEJU KOPA
SPORTS
VECO ĻAUŽU APRŪPE
FOTO GALERIJA
SIDNEJAS LATVIEŠI
NODERĪGAS SAITES
KONTAKTI
ENGLISH
 
Sertificēta Austrālijas
vīzu speciāliste
Solvita Adamoviča
palīdz sagatavot dokumentāciju 
vīzām uz Austrāliju

Tel: 0416 359 950 
Email: info@
seloniamigration.com.au

Selonia website

 

SARĪKOJUMI SIDNEJĀ

Sarīkojumi Latviešu namā

2017. gada augustā

Ceturtdien 3., 17., 24. un 31. augustā plkst. 12.00

Ceturtdienas pusdienas
SLB dāmas un palīgi pasniedz garšīgas pusdienas par ļoti pievilcīgu cenu tiem kas ierodās ceturtdienās pirms 12:00 lai satiktos, parunātos un paēstu. Vēlams pieteikties līdz otrdienai zvanot uz Latviešu nama biroju tālr. 9744 8500.
Lūdzu ievērojiet: 
Nedeļā, kad notiek senioru saiets, nebūs ceturdienas pusdienas.

Trešdien, 2. augustā plkst. 13.00
Zolīte
Vai gribētos kādreiz uzspēlēt šo, latviešiem tik iemīļoto kāršu spēli? Vienam grūti, vajag vismaz vēl divus! Mēs palīdzēsim visiem kas vēlās spēlēt tikties, Latviešu namā, katrā mēneša pirmā trešdienā plkst. 13.00.

Piektdien, 11. augustā plkst. 12.00
Senioru saiets
Draudzīga pēcpusdiena - referāti, filmas, pārrunas.

Svētdien, 27. augustā plkst. 13.00
Sidnejas Latviešu biedrības Gadskārtējā pilnsapulce
Dienas kārta >>

 

2017. gada septembrī

Ceturtdien 14., 21. un 28. septembrī plkst. 12.00

Ceturtdienas pusdienas
SLB dāmas un palīgi pasniedz garšīgas pusdienas par ļoti pievilcīgu cenu tiem kas ierodās ceturtdienās pirms 12:00 lai satiktos, parunātos un paēstu. Vēlams pieteikties līdz otrdienai zvanot uz Latviešu nama biroju tālr. 9744 8500.
Lūdzu ievērojiet: 
Nedeļā, kad notiek senioru saiets, nebūs ceturdienas pusdienas.

Trešdien, 6. septembrī plkst. 13.00
Zolīte
Vai gribētos kādreiz uzspēlēt šo, latviešiem tik iemīļoto kāršu spēli? Vienam grūti, vajag vismaz vēl divus! Mēs palīdzēsim visiem kas vēlās spēlēt tikties, Latviešu namā, katrā mēneša pirmā trešdienā plkst. 13.00.

Piektdien, 8. septembrī plkst. 12.00
Senioru saiets
Draudzīga pēcpusdiena - referāti, filmas, pārrunas.

Svētdien, 10. septembrī plkst. 12.00
SLB Dāmu kopas gadskārtējais sarīkojums
Siltas pusdienas; karstvīns un kafijas galds; priekšnesumus sniegs Sidnejas jaunieši; lielā un mazā loterija; visus laipni ielūdz Dāmu kopa; ieeja $5.

Sestdien, 30. septembrī plkst. 15.00
Latvijas Universitātes dibināšanas akts
Studenšu Korporāciju Kopa Sidnejā un Korporāciju Kopa Sidnejā laipni lūdz visus piedalīties. Indriķa Kalniņa sel! uzruna. Svētku runu teiks fil! Andrejs Medenis, Latvus. par Veterinārmedicīnas attīstību pēdējā gadsimtenī. Pec akta saviesīgs brīdis ar atspirdzinājumiem.

 

 Sarīkojumi citās vietās:

Daugavas Vanagi
49 Stanley St, Bankstown NSW 2200
tel: (02) 9790 1140
e-pasts: sidneja.DV@gmail.com


Katru OTRTDIENU no plkst. 10:00 līdz 14:00
Biljarda spēles
Visi laipni lūgti. Gaidam jaunus biedrus.

Katru PIEKTDIENU no plkst. 12:30 līdz 16:30
Novus spēles
Gaidam jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Richards Puisēns, tālr. (02) 9481 8658.

Latviešu valodas (un līdztekus arī angļu valodas) klases
Interesētiem lūdzu sazināties ar DV biroju 02 9790 1140 vai Gundegu Zariņu 02 9520 8200, lai varētu vienoties par dienu un laiku.

 

2017. gadā
Ceturtdien, 7. septembrī plkst.  12.00
Saiets un draudzibas pēcpusdiena

Ceturtdien, 5. oktobrī plkst.  12.00
Saiets un draudzibas pēcpusdiena


Sidnejas Ev.Lut.
Latviešu draudze


Svētā Jāņa baznīcā, 30 Bridge Rd, Homebush NSW.
Draudzes mācītājs: Colvin MacPherson
tālr. 0412 024 476
Draudzes biroja tālr. (02) 9746 1934.

Skat dievkalpojumu sarakstu un draudzes ziņas: www.sydneylatvianchurch.org.au

Latviešu Ev.Lut.
Vienības draudze


Morwick St. un The Boulevarde, Strathfield.
Draudzes mācītājs: Raimonds Sokolovskis

2017. GADĀ AUGUSTĀ

Svētdien, 6. plkst. 09.30
Dievkalpojums

Svētdien, 13. plkst. 09.30
DievkalpojumsBībeles stunda. 

Svētdien, 20. plkst. 09.30 
Dievkalpojums

Svētdien, 27. plkst. 09.30
Dievkalpojums

Dievkalpojumus vada mācītājs Raimonds Sokolovskis.

Jāņi Sidnejas Latviešu namā, 2014. gada jūnijā. No kreisāš puses, Māra Karm, Anita Štubis, Baiba Harrington, Kristīne Kugrēna. Skat lielāku


Jāņi Sidnejas Latviešu namā, 2014. gada jūnijā. No kreisās puses, Pēteris Kļaviņš, Jancis, Kalvis Duckmanton, Reinis Grauds, Jānis Grauds. Skat lielāku


Latvijas makslinieces čelliste Margarita Balanas un pianiste Ilze Dzērve, Sidnejas Latviešu namā, 2014. gada 13. aprīlī.


Klubs Kaladū, 2010. g. 4.sept.: Kaija Upeniece, Andris Kariks, Andrejs Mačēns, John Mason, Viktorija Mačēna.
Skat lielāku.


Mākslinieks Uldis Āboliņš, kurš aizgāja aizsaulē 2010. gada jūlijā, savā personālizstādē 2007. gada decembrī.


Sidnejas Muzikanti, 2010. gada Jāņu sarīkojumā: Ojārs Greste, Viktorija Mačēna, Kaija Upeniece, Maija Upeniece, Andrejs Mačēns.

Skataties 2010. gada SLB Jānu sarīkojuma filmu YouTube


Komponists Pēteris Vasks, filmu režisore Dzintra Geka un Edgars Greste, Vaska un Gekas referātu pēcpusdienā, 2009. gada oktobrī.

© Copyright Sydney Latvian Society