This page is in Latvian To see pages in English click here

SĀKUMS
PAR MUMS
RITUMS
JAUNUMI
SARĪKOJUMI
LATVIEŠU SKOLA
DĀMU KOPA
GRĀMATNĪCA
KORI
TEĀTRIS
TAUTAS DEJU KOPA
SPORTS
VECO ĻAUŽU APRŪPE
FOTO GALERIJA
NODERĪGAS SAITES
KONTAKTI
ENGLISH
 
Sertificēta Austrālijas
vīzu speciāliste
Solvita Adamoviča
palīdz sagatavot dokumentāciju 
vīzām uz Austrāliju

Tel: 0416 359 950 
Email: info@
seloniamigration.com.au

Selonia website

 

SARĪKOJUMI SIDNEJĀ

Sarīkojumi Latviešu namā

Austrālijas Latviešu mākslas izstāde
Skatiet gleznas>>

 

2021 maijā

Ceturtdien, 13., 27., maijā plkst. 12.00 
Ceturtdienas pusdienas
SLB dāmas un palīgi pasniedz garšīgas pusdienas par ļoti pievilcīgu cenu tiem kas ierodās ceturtdienās pirms 12:00 lai satiktos, parunātos un paēstu. Vēlams pieteikties līdz otrdienai zvanot Inārai Krūmiņai 0425 392 988.
Lūdzu ievērojiet: Nedeļā, kad notiek senioru saiets, nebūs ceturdienas pusdienas.

Piektdien, 7. maijā, plkst. 11.00
Senioru saiets
Pusdienas kafejnīcā, draudzīgas pārrunas, filmas.

Otrdien, 11. maijā, plkst. 13.00
Zolīte

Informācija: Jānis Grauds, jgrauds@yahoo.com.au

Sestdien, 15. maijā, plkst. 16.00
Sidnejas Latviešu teātris

Ivetas Salgrāves komēdija "Līču vilinajums". $30/$25. Biļetes pērkamas izrādes laika, vai zvanot J. Graudam 0417 225 535.
Lasi par lūgu>>

Svētdien, 16. maijā, plkst. 14.00
Sidnejas Latviešu teātris

Ivetas Salgrāves komēdija "Līču vilinajums". $30/$25. Biļetes pērkamas izrādes laika, vai zvanot J. Graudam 0417 225 535.
Lasi par lūgu>>

Otrdien, 25. maijā, plkst 13.00
Zolīte

Informācija: Jānis Grauds, jgrauds@yahoo.com.au

2021 jūnijā

Ceturtdien, 3., 17., jūnijā plkst. 12.00 
Ceturtdienas pusdienas
SLB dāmas un palīgi pasniedz garšīgas pusdienas par ļoti pievilcīgu cenu tiem kas ierodās ceturtdienās pirms 12:00 lai satiktos, parunātos un paēstu. Vēlams pieteikties līdz otrdienai zvanot Inārai Krūmiņai 0425 392 988.
Lūdzu ievērojiet: Nedeļā, kad notiek senioru saiets, nebūs ceturdienas pusdienas.

Otrdien, 1. jūnijā, plkst. 13.00
Zolīte

Informācija: Jānis Grauds, jgrauds@yahoo.com.au

Piektdien, 11. jūnijā, plkst. 11.00
Senioru saiets
Pusdienas kafejnīcā, draudzīgas pārrunas, filmas.

Pirmdien, 14. jūnijā, plkst. 14.00
14. jūnija aizvesto piemiņas dienas sarīkojums

Kopējs sarīkojums igauņu, latviešu un lietuviešu biedrībām.

Otrdien, 15. jūnijā, plkst. 13.00
Zolīte

Informācija: Jānis Grauds, jgrauds@yahoo.com.au

Sestdien, 26. jūnijā, plkst. 12.00
JĀŅISarīkojumi citās vietās:

Daugavas Vanagi
49 Stanley St, Bankstown NSW 2200
tel: (02) 9790 1140
e-pasts: sidneja.DV@gmail.com

Katru PIEKTDIENU no plkst. 13:00 līdz 17:00
Novus spēles
Gaidam jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Rūdolfs Nemme, tālr. 0447 187 990.

 

2021. gadā

Sestdien, 3. aprīlī plkst. 12.00
Lieldienu pusdienas un draudzības pēcpusdiena
Olu krāsošana sāksies plkst 11.00. Būs video par DV 75 gadu Lielās jundas atcere svinībām Adelaidē.


Sidnejas Ev.Lut.
Latviešu draudze


Svētā Jāņa baznīcā, 30 Bridge Rd, Homebush NSW.
Draudzes mācītājs: Colvin MacPherson
tālr. 0412 024 476
Draudzes biroja tālr. (02) 9746 1934.

Skat dievkalpojumu sarakstu un draudzes ziņas: www.sydneylatvianchurch.org.au

Latviešu Ev.Lut.
Vienības draudze


Morwick St. un The Boulevarde, Strathfield.
Draudzes mācītājs: Raimonds Sokolovskis

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
Dievkalpojumi notiks saskanīgi ar sabiedriskajām regulām.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs Raimonds Sokolovskis.
Lūgums sazināties ar mācītāju R. Sokolovski, lai uzzinātu par nākamajiem dievkalpojumiem.

Jāņi Sidnejas Latviešu namā, 2014. gada jūnijā. No kreisāš puses, Māra Karm, Anita Štubis, Baiba Harrington, Kristīne Kugrēna. Skat lielāku


Jāņi Sidnejas Latviešu namā, 2014. gada jūnijā. No kreisās puses, Pēteris Kļaviņš, Jancis, Kalvis Duckmanton, Reinis Grauds, Jānis Grauds. Skat lielāku


Latvijas makslinieces čelliste Margarita Balanas un pianiste Ilze Dzērve, Sidnejas Latviešu namā, 2014. gada 13. aprīlī.


Klubs Kaladū, 2010. g. 4.sept.: Kaija Upeniece, Andris Kariks, Andrejs Mačēns, John Mason, Viktorija Mačēna.
Skat lielāku.


Mākslinieks Uldis Āboliņš, kurš aizgāja aizsaulē 2010. gada jūlijā, savā personālizstādē 2007. gada decembrī.


Sidnejas Muzikanti, 2010. gada Jāņu sarīkojumā: Ojārs Greste, Viktorija Mačēna, Kaija Upeniece, Maija Upeniece, Andrejs Mačēns.

Skataties 2010. gada SLB Jānu sarīkojuma filmu YouTube


Komponists Pēteris Vasks, filmu režisore Dzintra Geka un Edgars Greste, Vaska un Gekas referātu pēcpusdienā, 2009. gada oktobrī.

© Copyright Sydney Latvian Society