Sidnejas Latviešu biedrības 60 gadu jubilejas pusdienas, 2012. gada 25. martā

Sydney Latvian Society 60th anniversary lunch, 25 March 2012

Ināra Krūmiņa ar izcepto kliņģeri
Ināra Krūmiņa ar izcepto kliņģeri
Return to main Photo Gallery page