Sidnejas Latviešu biedrības 60 gadu jubilejas pusdienas, 2012. gada 25. martā

Sydney Latvian Society 60th anniversary lunch, 25 March 2012

Pēteris un Vija Erdmaņi sagatavoja SLB 60 zīmi
Pēteris un Vija Erdmaņi sagatavoja SLB 60 zīmi
Return to main Photo Gallery page