Sidnejas Latviešu biedrības 60 gadu jubilejas pusdienas, 2012. gada 25. martā

Sydney Latvian Society 60th anniversary lunch, 25 March 2012

Ināra Krūmiņa apmīļo kartupeļu salātus
Ināra Krūmiņa apmīļo kartupeļu salātus
Return to main Photo Gallery page