Sidnejas Latviešu biedrības 60 gadu jubilejas pusdienas, 2012. gada 25. martā

Sydney Latvian Society 60th anniversary lunch, 25 March 2012

No kreisās puses: Dāmu komitejas priekšniece Edīte Birzule, SLB priekšsēdis Jānis Grauds un Ināra Krūmiņa gatavo kliņģeri
No kreisās puses: Dāmu komitejas priekšniece Edīte Birzule, SLB priekšsēdis Jānis Grauds un Ināra Krūmiņa gatavo kliņģeri
Return to main Photo Gallery page