Sidnejas Latviešu biedrības 60 gadu jubilejas pusdienas, 2012. gada 25. martā

Sydney Latvian Society 60th anniversary lunch, 25 March 2012

Dāmu komitejas darbinieces - no kreisās puses: Maruta Pogule, Ināra Krūmiņa, Ieva Trankele, Vija Bruzgule
Dāmu komitejas darbinieces - no kreisās puses: Maruta Pogule, Ināra Krūmiņa, Ieva Trankele, Vija Bruzgule
Return to main Photo Gallery page