Sidnejas Latviešu biedrības 60 gadu jubilejas pusdienas, 2012. gada 25. martā

Sydney Latvian Society 60th anniversary lunch, 25 March 2012

Māra Kļaviņa aizdedzin sveci, kamēr Imants Līcis fotogrāfē
Māra aizdedzin sveci, kamēr Imants Līcis fotogrāfē
Return to main Photo Gallery page