Sidnejas Latviešu biedrības 60 gadu jubilejas pusdienas, 2012. gada 25. martā

Sydney Latvian Society 60th anniversary lunch, 25 March 2012

Jānis Čečiņš, Dr Artis Medenis un Krūmiņa kundze
Jānis Čečiņš, Dr Artis Medenis un Krūmiņa kundze
Return to main Photo Gallery page