Sidnejas Latviešu biedrības 60 gadu jubilejas pusdienas, 2012. gada 25. martā

Sydney Latvian Society 60th anniversary lunch, 25 March 2012

Bijušais SLB priekšēdis Jānis Ronis aizdedzin vienu no 60 svecēm.
Bijušais SLB priekšēdis Jānis Ronis aizdedzin vienu no 60 svecēm.
Return to main Photo Gallery page