Sidnejas Latviešu biedrības 60 gadu jubilejas pusdienas, 2012. gada 25. martā

Sydney Latvian Society 60th anniversary lunch, 25 March 2012

Bijušais SLB priekšēdis Alfreds Siļķēns aizdedzin pirmo no 60 svecēm
Bijušais SLB priekšēdis Alfreds Siļķēns aizdedzin pirmo no 60 svecēm
Return to main Photo Gallery page